Onze strategie

Stra·te·gie

(de; v; meervoud: strategieën) 1. wetenschap, kennis van het oorlog voeren 2. bekwaamheid om met
behulp van de ter beschikking staande middelen een gesteld doel te bereiken 3. plan van handelen

Recruitment

Roadmap van ons Recruitment Proces

In 9 stappen naar de juiste professional wanneer wij exclusief voor u aan de slag gaan! 

“Wat veel mensen in een recruitmentproces vergeten is dat de kandidaat met de meeste kwalificaties en (werk)-ervaring niet altijd de meest geschikte kandidaat voor uw bedrijf is. Deze kwalificaties en ervaring zijn allemaal niets waard als de geplaatste kandidaat alweer binnen korte tijd uw bedrijf verlaat of op zijn huidige positie blijft zitten maar door zijn of haar vertoonde gedrag gewoonweg niet matcht op de functie. Ons uitgangspunt: Kandidaten worden in veel searches nog aangenomen op basis van hun werkervaring, maar verlaten een organisatie op basis van het (niet) vertoonde gedrag. Om een echte match te maken verlegt AIM haar focus naar het in kaart brengen van de drijfveren, talenten en competenties en daaraan verbonden het vertoonde gedrag van kandidaat. Hierbij maken wij gebruik van de TMA-analyse. Waarbij het assessment geen sluitstuk is van het proces, maar juist het begin van onze search. Zo gaat AIM van werven en schuiven naar werven en doelgericht selecteren! Waarbij wij specialist zijn in recruitmentvraagstukken voor Finance-, Management- en Directieposities. Want juist het reduceren van bad-hires is onze missie. Wij zeggen: Retentie=key!” 

1. Kennismaking

Hierbij praten we uitvoerig over de geest, het DNA en de cultuur van uw bedrijf. Dit doen we met u maar ook met minimaal 2 stakeholders van de vacature. Nog belangrijker is het inventariseren van de consensus- en psychometrische profielschets. Het leren kennen van de casus en uw bedrijf is essentieel voor het vervolg van de procedure en daarmee het succes van de plaatsing.

2. Profielschets

Wij leveren binnen afzienbare tijd het profiel van de kandidaat op. Dit bestaat uit:

3. De Search

Na goedkeuring van de opgeleverde profielschets gaan we aan de slag met de uitrol van de search. Waarbij het assessment geen sluitstuk is van ons proces, maar juist het begin van onze recruitmentstrategie. Wij maken tijdens onze searches gebruik van de TMA-analyse. Wij zijn gecertificeerd om deze analyses af te nemen en uitvoerig te bespreken met zowel klant als kandidaat.

4. Voorstellen Kandidaten

AIM levert het volgende bij u op:

5. Gesprek op locatie

Gezamenlijk bespreken we aan de hand van stap 4 welke kandidaten u uitnodigt voor een gesprek op uw bedrijfslocatie. Uiteraard kan een en ander elkaar kruisen en het proces volgtijdelijk verschillen. Een gedegen opvolging is namelijk key in een recruitmentproces. Zeker in deze huidige arbeidsmarkt.

6. Toewerken naar shortlist

AIM zal als toehoorder deelnemen aan de eerste gesprekken bij u op locatie. Onze wens is dat alle gesprekken op dezelfde dag plaatsvinden. Na deze eerste gesprekken bespreken we gezamenlijk de voortgang en waar nodig nemen we afscheid van kandidaten om moverende redenen.

7. Het recuitmentproces

Tijdens het recruitmentproces zorgen we ervoor dat de juiste stappen op het juiste moment worden gezet. Wij managen het totale proces. Daarmee bieden wij een gestructureerde hand in de rug voor onze kandidaat en voor u als opdrachtgever.

8. De afronding

In de laatste fase van het proces bespreken we wederom gezamenlijk de voortgang en wordt er direct met de stakeholders van de openstaande positie besloten welke kandidaat we benoemen. Door deze werkwijze krijgen we snel een gezamenlijke beslissingen die gedragen wordt binnen de gehele organisatie.

9. Gefeliciteerd

Uw onboarding kan beginnen! Op geijkte momenten nemen wij zowel met u als met (geplaatste) kandidaat contact op om de voortgang te bespreken. Wij zijn uiteindelijk pas tevreden als ons retentiepercentage dit weerspiegelt!